Srdjans34's Blog

October 13, 2010

Klima gradova

Filed under: Padavine u Srbiji — srdjans34 @ 5:16 pm

Klima grada se značajno razlikuje od klime okolnih područja. To je posledica u prvom redu dva faktora koji se na teritoriji grada razlikuju od okoline. Ta dva faktora su bilans zračenja i vodni bilans. Različiti bilans zračenja je posledica slabijeg reflektovanja sunčevog zračenja zbog postojanja kanjonskih ulica. Razlike u vodnom bilansu nastaju zbog manjeg poniranja kišnice u tlo usled pokrivenosti tla, čime je pojačano oticanje, a smanjena vlažnost tla.
Razlika nastaje i u isparavanju zbog smanjene vlažnosti tla. Posledica ovih razlika je jače zagrevanje područja grada. Razlike su takođe vrlo izražene i kod nekih drugih elemenata kao što su vetar, magla i smog. Dalje, razlike se javljaju i u različitim delovima grada u zavisnosti od topografije i strukture grada. Značajan uticaj na modifikaciju klime u gradu ima i aerozagađenje.

Danas veliki deo čovečanstva živi u velikim gradovima, dakle pod modifikovanim
klimatskim uslovima. Mnoge od klimatskih modifikacija koje prouzrokuje grad imaju
negativan uticaj na ljudsko zdravlje. Takvi su na primer visoke noćne temperature u toku leta, ili smanjena provetrenost, koja doprinosi i povišenju temperatura i aerozagađenja.
Karakteristike grada koje dovode do nepovoljnih lokalnih klimatskih uslova, mogu se
popraviti odgovarajućim planskim merama u izgradnji ili rekonstrukciji grada. Tu su neki
konkretni elementi: gustina i visina gradnje, širina ulica, orijentacija zgrada, prilagođenost materijala, pri čemu je za klimu zgrade izuzetno važna adekvatna upotreba stakla.   Ogimet norveski sajt za meteorologiju ž

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.